Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach fytonyma lieferte 139 Treffer
1

Blahovičník - Eukalyptus

Vedral, Jiří, in: Tlumočení - překlad, 15, č. 71, 2004, s. 20-21 [1918-1919]
2

Lidové názvy rostlin se zvířecím jménem v přívlastku

Hladká, Zdeňka, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 46, č. A 45, 1997, s. 119-129
3

Russian words for quince

Cooper, Brian, in: Slavia, 69, č. 4, 2000, s. 459-465
4

Iz srpsko-hrvatske fitonimije (1): rmanj

Dokić, Maja R., in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 73-85.
5

Rostliny s magickou mocí

vst, in: ABC (Praha), 1999, 8.2.1999
6

Rostliny s magickou mocí

vst, in: ABC (Praha), 44, č. 5, 1999, s. 15
7

Rostliny mezi hvězdami a planetami

Dunda, Karel, in: Naše rodina (Praha), 2000, 19.6.2000
8

Zoomorfní duchové v českém názvosloví

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 74, č. 6, 1995, s. 356
9

Nazvanijata na rastenieto Helianthus annuus v bălgarskija ezik

Dimitrova-Todorova, Liljana, in: Studia etymologica Brunensia 2 [StEBr 2] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 10.-12. září 2002, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2003, s. 351-364.
10

Názvy rostlin s magickou mocí

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 54, č. 4, 2003-04, s. 188-190