Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach funkce fatická lieferte 31 Treffer
1

Vyšetření fatických funkcí: kognitivní přístup

Klimešová, Marta; Cséfalvay, Zsolt; Košťálová, Milena, in: Logopaedica : Zborník Slovenskej asociácie logopédov, Bratislava, Liečreh Gúth ; 2003, s. 40-51
2

Phatic communication in authentic and fictional dialogues as expression of social mutuality

Urbanová, Ludmila, in: Slovak Studies in English 1 : Proceedings of the conference organized on the occasion of the 80th anniversary of the opening of British and American Studies at the Faculty of Arts, Bratislava, Univ. Komenského ; 2005, s. 208-216
3

Phatic communication and small talk in fictional dialogues

Urbanová, Ludmila, in: Functional Perspectives on Grammar and Discourse: in Honour of Angela Downing, Amsterdam, Benjamins ; 2007, s. 349-357
4

Jeden z aspektů prolínání stylistiky a sémantiky: téma jako slohotvorný činitel

Křístek, Michal, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 35-37.
5

Jazyk, jeho užívání a funkce při bohoslužbě

Kvítková, Naděžda, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 375-378.
6

O meste ponimanija v processe rečevoj kommunikacii

Norman, Boris Ju., in: Rossica Olomucensia, 53, č. 2, 2014, s. 5-22
7

Funkční aspekty dialogu a jeho analýzy

Hoffmannová, Jana, in: Funkcionalismus ve vědě a filosofii [FVF] : Sborník příspěvků, Praha, Filosofia ; 2001, s. 27-36
8

Primety i ich verbalizacija v tradicijach dvuch slavjanskich narodov: kul'turologičeskij i pragmalingvističeskij aspekty

Norman, Boris Ju.; Rajnochová, Natálie, in: Jazykovedný časopis, 68, č. 1, 2017, s. 5-16
9

Normy fatické komunikace

Hoffmannová, Jana, in: Český lid, 84, č. 3, 1997, s. 245-251
10

K sémiotické charakteristice deníkových a memoárových textů

Hoffmannová, Jana, in: Společenské hry : Analytický přístup, Dobrá Voda, Aleš Čeněk ; 2003, s. 91-102.