Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach funkce jazykové lieferte 10 Treffer
1

Vzestup a krize symbolických funkcí slovanských standardních jazyků

Gladkova, Hana, in: Slovenski knjižni jezik - aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje [= Obdobja 20]. Ob 450-letnici izida prve slovenske knjige : Mednarodni simpozij, Ljubljana, 5.-7. december 2001, Ljubljana, Filozofska fakulteta 2003, s. 343-370
2

O interpunkční čárce trochu netradičně

Prošek, Martin, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 22, č. 1, 2012, s. 24, 2.1.2012
3

The Interpersonal Language Function across Genres and Discourse Domains

Hopkinson, Christopher; Tomášková, Renáta; Zapletalová, Gabriela Ostrava 2012
4

Ráfek a cépézetka: Proč ne informátor a cela předběžného zadržení?. Funkce policejní mluvy z pohledu jejích uživatelů

Radková, Lucie, in: Naše řeč, Praha, ÚJČ 2018, 101, č. 1, 2018, s. 17-27
5

Lexikální expresiva: mezi jazykovou funkcí expresivní a apelovou

Hradilová, Darina, in: Bohemica Olomucensia, 5, č. 4, 2013, s. 258-297
6

Symbolické funkce jazyka a národního obrození u Slovanů

Gladkova, Hana, in: Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 46], Praha, FF UK 2003, s. 41-48
7

Specifika českého jazykového obrození

Bláha, Ondřej, in: Bohemica Olomucensia, 6, č. 3-4, 2014, s. 252-263
8

Typy a funkce expresivních lexikálních prostředků v mediálních textech

Hradilová, Darina, in: Didaktické studie, 6, č. 2, 2014, s. 13-30
9

Výraz a význam v české reklamě

Srpová, Hana, in: Výraz a význam v jazyku, Prešov, Prešovská univ. 2008, s. 403-411.
10

Studentská korespondence Karla Havlíčka s Mořicem Příborským

Martínek, František, in: Karel Havlíček ve světle korespondence, Praha, Nakl. Lidové noviny 2016, s. 139-159