Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach frazémy kulturní lieferte 4 Treffer
1

K recepci kulturních frazémů v současné komunikaci

Čechová, Marie; Mrázková, Kamila, in: Naše řeč, 78, č. 3, 1995, s. 138-144
2

Tzv. kulturní frazeologie v současné komunikaci

Čechová, Marie, in: Frazeológia vo vzdelávaní, vede a kultúre : Zbornik materiálov z 2. medzinárodnej frazeologickej konferencie. Nitra, 14-16 september 1992, Nitra, 1993, s. 40-44
3

Kulturní frazeologie v současné komunikaci

Čechová, Marie, in: Naše řeč, 76, č. 4, 1993, s. 179-183
4

Užití kulturních frazémů v současnosti

Čechová, Marie, in: Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií. 1. díl [PřednLŠSS 42-1] : Přednášky z jazykovědy, Praha, FF UK ; 1999, s. 47-56