Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach formanty lieferte 35 Treffer
1

Trudnosti upotreblenija formantov množestvennogo čisla imjon suščestvitel'nych v sovremennom russkom jazyke

Rykovská, Milena, in: Historické aspekty při studiu současného ruského jazyka, Brno, MU ; 1997, s. 28-31
2

Osnovnyje tendencii formirovanija i razvitija etnonimii slavjanskich jazykov

Kovalev, Gennadij F., in: Slavica Slovaca, 31, č. 1, 1996, s. 27-41
3

K otázce sémiologického typu českého imperativu

Romportl, Simeon, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. A 46, 1998, s. 95-100
4

Chcete vyhrát lyžovačku?

Ireinová, Martina, in: Naše řeč, 82, č. 1, 1999, s. 53-54
5

Referenční hodnoty vokalických formantů pro mladé dospělé mluvčí standardní češtiny

Skarnitzl, Radek; Volín, Jan, in: Akustické listy, 18, č. 1, 2012, s. 7-11
6

Age- and gender-related differences in formant structures during the stabilization process of vowels

Auszmann, Anita; Neuberger, Tilda, in: Complex Visibles Out There : Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure organized by Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc, Czech Republic, June 5-7, 2014, Olomouc, UP 2014, s. 663-676
7

Systemic description, or systematic prescription?

Bednaříková, Božena, in: Langue and Parole in Synchronic and Diachronic Perspective, Amsterdam, 1999, s. 75-80
8

Centrum a periferie v deklinaci feminin (na materiálu Českého národního korpusu)

Tušková, Jana Marie, in: Okraj a střed v jazyce a v literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2003, s. 109-115
9

Systémová deskripce, nebo systématická preskripce?

Bednaříková, Božena, in: Studia Bohemica, 8, 2000, s. 133-137
10

Quellencodierung von natürlichsprachlichen Einheiten für ein Sprachsynthesesystem

Kordon, Ulrich, in: Speech Processing [4] : 4th Czech-German Workshop, Faculty of Arts, Charles University, Prague, 5nd-7th September 1994. Abstracts, Praha, Institute of Radio Engineering and Electronics ; 1994, 17 s.