Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach forma lieferte 16 Treffer
1

O vývojových tendencích v novočeském vyprávění. Několik poznámek

Koten, Jiří, in: Svět literatury, 26, č. 53, 2016, s. 47-52
2

Dialogický monolog a Kulhavý poutník

Balík, Štěpán, in: Česká literatura, 48, č. 3, 2000, s. 314-317
3

Nespolehlivé vyprávění a nemožný fikční svět. Podobojí Daniely Hodrové

Doležel, Lubomír, in: Česká literatura, 60, č. 1, 2012, s. 45-54
4

Význam slova není ukryt ve slovníku

Stich, Alexandr, in: Lidové noviny (Praha), 1996, 29.3.1996
5

Semantic structures

Jackendoff, Ray Cambridge (MA) 1990
6

Ke genologické problematice staročeských Sporů duše s tělem

Jiroušková, Lenka, in: Šnykerikyk : Miroslavu Červenkovi k pětašedesátinám studenti FF UK Praha, Brno, Host 1997, s. 23-33
7

Prostor v románu Jáchyma Topola Kloktat dehet

Schneiderová, Soňa, in: Otevřený rány : Vybrané studie o díle Jáchyma Topola, Praha, Torst ; 2013, s. 223-226
8

Hra s ich-formou v díle Bohumila Hrabala

Doležel, Lubomír, in: Česká literatura, 62, č. 2, 2014, s. 238-250
9

O spisovatelství a stylu

Schopenhauer, Arthur Z něm. orig.vybral Sacher a, Petr Praha 1994
10

Ruská princezna, nebo krásná podvodnice?

Hlavsová, Jaroslava, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2001, 2.7.2001