Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach finština lieferte 83 Treffer
1

Ke vztahům českých a finských jazykovědců

Pražák, Richard, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 42, č. A 41, 1993, s. 129-139
2

On Definiteness. A Study with Special Reference to English and Finnish

Chesterman, Andrew Cambridge 1991
3

Iso suomen kielioppi

Hakulinen, Auli Helsinki 2004
4

Onomatopoická slovesa ve finštině

Lindroos, Hilkka A., in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 98-103
5

Finsko očima a ušima jazykozpytce

Novotná, Renata, in: Čeština doma a ve světě, [1], č. [1], 1993, s. 50-52
6

Jazyková překvapení ve Finsku

Fialka, Ondřej, in: Čeština doma a ve světě, 13, č. 1-2, 2005, s. 43-45
7

Technické lepící pásky a lepidla (finština - čeština)

Rády, Andrej, in: Tlumočení - překlad, 19, č. 87, 2008, s. 23-24 [2423-2424]
8

Finský hokejový slang

Sojka, Pavel, in: Časopis pro moderní filologii, 94, č. 2, 2012, s. 87-98
9

Écart entre la norme et l’usage : le cas du finnois

Havu, Jukka, in: Écho des études romanes (České Budějovice), 11, č. 1, 2015, s. 59-73
10

Suomi-Tšekki-Suomi taskusanakirja

Lindroos-Čermáková, Hilkka Porvoo 1984-[----?]