Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach filologie lieferte 452 Treffer
1

Actividades del Centro de estudios ibero-americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1991

Binková, Simona; Vydrová, Hedvika, in: Ibero-Americana Pragensia, 26, 1992, s. 343-348
2

Co byla filologie?

Procházka, Martin, in: 23. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 23] : Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (FF UK Praha 17. 2. 2010), Praha, Kruh moderních filologů ; 2010, s. 58-59.
3

Slovo k diskusi o filologii

Kocourek, Rostislav, in: Časopis pro moderní filologii, 93, č. 1, 2011, s. 56-69
4

O filologii, moderní filologii a Kruhu

Kocourek, Rostislav, in: 23. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 23] : Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (FF UK Praha 17. 2. 2010), Praha, Kruh moderních filologů ; 2010, s. 50-57.
5

Správa o činnosti Slovenskej jednoty klasických filológov pri SAV za rok 1990

Škoviera, Daniel, in: Auriga (ZJKF), 34 (1992), č. 1-3; 35 (1993), č. 1-4, 1995, s. 110-112
6

Správa o činnosti Slovenskej jednoty klasických filológov pri SAV za rok 1991

Škoviera, Daniel, in: Auriga (ZJKF), 34 (1992), č. 1-3; 35 (1993), č. 1-4, 1995, s. 114-116
7

Správa o činnosti Slovenskej jednoty klasických filológov pri SAV za rok 1992

Škoviera, Daniel, in: Auriga (ZJKF), 34 (1992), č. 1-3; 35 (1993), č. 1-4, 1995, s. 118-120
8

Česká klasická studia po roce 1918

Bartoněk, Antonín, in: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : Sborník, Vysoké Mýto, Okresní muzeum ; 1997, s. 35-49.
9

Actividades del Centro de estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1996

Binková, Simona; Mištinová, Anna; Králová, Jana, in: Ibero-Americana Pragensia, 31, 1997, s. 317-324
10

Actividades del Centro de estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1995

Binková, Simona; Mištinová, Anna; Králová, Jana, in: Ibero-Americana Pragensia, 30, 1996, s. 285-291