Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach fikce lieferte 8 Treffer
1

Fikce a vyprávění

Genette, Gérard Přel. Brechtová, Eva Brno 2007
2

Fikční a historický narativ: setkání s postmoderní výzvou

Doležel, Lubomír, in: Česká literatura, 50, č. 4, 2002, s. 341-370
3

A short reflection on speech-act theory of literary fiction

Koten, Jiří, in: Bohemica litteraria, 18, č. 1, 2015, s. 7-12
4

Život s literaturou. Vzpomínky a rozhovory

Doležel, Lubomír Praha 2013
5

Povaha fikční výpovědi a subjekty ve fikční komunikaci

Koten, Jiří, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 2. díl: část literárněvědná [TyJáJaz 2] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 138-142.
6

Některé problémy kolem fikčních světů

Doležel, Lubomír, in: Svět literatury, 21, č. 43, 2011, s. 47-56
7

Jak se fikce dělá slovy. Pragmatické aspekty vyprávění

Koten, Jiří Brno 2013
8

Vyprávění v kontextu

Eds. Jedličková, Alice Praha 2008