Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach explicitnost lieferte 47 Treffer
1

Přirovnání z hlediska explicitnosti/implicitnosti vyjádření

Křístek, Michal, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 131-134
2

Konkurence mezi komunikací explicitní a implicitní

Jelínek, Milan, in: Kształcenie porozumiewania się : Materiały konferencji naukowej Opole 26-28.09.1994 r, Opole, Uniw. Opolski ; 1994, s. 17-24
3

Implizitheit und Explizitheit in der Sprache und in der Übersetzung

Štícha, František, in: Folia Translatologica, 3, 1994, s. 111-116
4

Explicitation profile and translator style

Kamenická, Renata, in: Translation Research Projects 1, Tarragona, Univ. Rovira i Virgili ; 2008, s. 117-130
5

Explicite et implicite en traduction: langue et culture

Smičeková, Jitka, in: Dialogue des cultures. Interprétation, traduction : Actes du Colloque international du 3 au 5 novembre 2005, Praha, UK ; 2006, s. 186-203
6

The explicit and the implicit in the suasion frame

Fried, Mirjam; Östman, Jan-Ola, in: Proceedings of CIL 17, CD-ROM, Praha, Matfyzpress ; 2003, [22 s.]
7

Defining explicitation in translation

Kamenická, Renata, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 33, č. S 13, 2008, s. 45-57
8

Implizitheit vs. Explizitheit in Bibelübersetzungen

Štícha, František, in: Linguistica Pragensia, č. 1, 1995, s. 15-24
9

Towards modal worlds

Luelsdorff, Philip A., in: Linguistica Pragensia, 9, č. 2, 1999, s. 57-70
10

Volba mezi explicitností a implicitností ve verbální komunikaci

Jelínek, Milan, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 11-17