Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach exonyma lieferte 154 Treffer
1

Nazwy zachodnioeuropejskie w języku polskim i związki Polski z kulturą Európy

Zierhoffer, Karol; Zierhofferowa, Zofia Poznań 2000
2

Exonyma a jejich fungování v jazyce

Harvalík, Milan, in: Varia 7 : Zborník materiálov zo 7. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.-5. 12. 1997), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1998, s. 206-211
3

Míšeň nebo Meissen?

Lutterer, Ivan, in: Acta onomastica, 47, 2006, s. 337-340
4

Havlíček Borovský v Bressannone?

Hlavsová, Jaroslava, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2000, 28.8.2000
5

Tschechische Bezeichnungen für ausländische Ortsnamen mit besonderer Berücksichtigung von Bayern

Berger, Tilman, in: Blätter für oberdeutsche Namenforschung (München), 28-29, 1991-92 (1992), s. 77-122
6

Cizí místní jména v češtině. O exonymech v dnešní češtině

Šrámek, Rudolf, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 280-286
7

Česká exonyma v pomístních jménech v Čechách

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Nazewnictwo pogranicza Polski : Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Świanoujście, 22-24 maja 1997 r, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński ; 1999, s. 153-161.
8

The development of exonyms in Old and modern Czech

Harvalík, Milan, in: 20 Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas : Resumos, Santiago de Compostela, Instituto da Lingua Galega ; 1999, s. 88-89
9

Inšpruk, Inomostí, Innsbruck. (O exonymech v dnešní češtině.)

Šrámek, Rudolf, in: Přednášky a besedy z 29. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 29], Brno, MU ; 1996, s. 87-96
10

Používejme českých názvů

Kalus, Jaromír, in: Moravskoslezský den (Ostrava), 1997, 28.4.1997