Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach exempla lieferte 17 Treffer
1

"Knížka rymovní" a "Rozmlouvání velmi utěšené mezi otcem a synem"

Voit, Petr, in: Strahovská knihovna (Praha), 18-19 (1983-84), 1990, s. 19-66
2

Exemplum w polskim średniowieczu

Szostek, Teresa Warszawa 1997
3

Soupis staročeských exempel

Dvořák, Karel Spolupracovník Boldan, Kamil Praha 2016
4

Soupis staročeských exempel

Dvořák, Karel Spolupracovník Boldan, Kamil Praha 2016
5

Proměny exempla v barokní literatuře

Petrů, Eduard, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 50, č. V 4, 2002, s. 23-29
6

Exempla virtutis ve Zbraslavské kronice

Hanzová, Barbora, in: Rara avis : Zborník z 8. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov Trnava 12.-13. apríl 2011. Na kus řeči, Trnava, FF Univ. sv. Cyrila a Metoda ; 2011, s. 79-85.
7

Bridelova rétorická strategie při užití exempla v "Křesťanském učení veršemi vyloženém"

Vintr, Josef, in: Slavia, 64, č. 1-2, 1995, s. 175-184
8

Knížka zlatá Vavřince Leandra Rvačovského a její exempla

Voit, Petr, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 8 (1991), 1992, s. 65-72
9

Sémantizace formy ve staročeském Apokryfu o Jidášovi

Lehár, Jan, in: Česká literatura, 49, č. 1, 2001, s. 14-27
10

Homiletický traktát Johanna Geusse "Sermo de iudicio particulari animae"v dobovém kontextu

Uhlíř, Zdeněk, in: Facta probant homines : Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové, Praha, Scriptorium 1998, s. 491-508.