Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach etymologie lidová lieferte 46 Treffer
1

Betekintés a szertelen szavak világába

Mokány, Sándor, in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 80-86
2

Záludnosti lidové etymologie

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 75, č. 5, 1996, s. 296
3

Lidová etymologie a výklad praslovanského lexika

Šarapatková, Žofie, in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 361-366.
4

Lidová etymologie v češtině

Rejzek, Jiří Praha 2009
5

Lidová etymologie a česká náboženská terminologie

Rejzek, Jiří, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 239-242
6

K některým méně známým případům tzv. lidové etymologie

Rejzek, Jiří, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 313-317.
7

Povesť o Breslave a niektoré odborné etymologické výklady názvu Bratislava

Leitmanová, Vieroslava, in: Onomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 187-191.
8

Etymologija i tekst

Mladenova, Ol'ga M., in: Studia etymologica Brunensia 6 [StEBr 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2008, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Brně ve dnech 26.-28. května 2008, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2009, s. 239-245.
9

Toponymické pověsti jako zdroj kulturního povědomí

Šrámková, Marta, in: Toponyma : Kulturní dědictví a paměť míst, Ostrava, OU 2016, s. 70-77
10

Divnopis [1]. Proč se to tak jmenuje?

Janáč, Marek; Tumlíř, Pavel; Harvalík, Milan Praha 2006