Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach etnogeneze lieferte 25 Treffer
1

K voprosu ob etnogeneze, passionarnosti, nacional'nom soznanii, nacional'noj ideje ukraincev ili "otkuda i kuda my?"

Myronova, Halyna, in: Litteraria humanitas 13 : Austrian, Czech and Slovak Slavonic Studies in Their Central European Context, Brno, MU ; 2005, s. 121-139
2

Ethnologia slavica 22

Ed. Podolák, Ján Bratislava 1991
3

Utváření Slovanů. Návrat ke slovanské etnogenezi

Curta, Florin, in: "Neslované"o počátcích Slovanů, Praha, Karolinum ; 2011, s. 21-40
4

Utváření Slovanů (se zvláštním zřetelem k Čechám a Moravě)

Curta, Florin, in: Archeologické rozhledy, 60, 2008, s. 643-694
5

The early Slavs in Bohemia and Moravia: a response to my critics

Curta, Florin, in: Archeologické rozhledy, 61, 2009, s. 725-754
6

Da etnahenezu belarusau i ukraincau

Klimčuk, Fëdar, in: České vědomí Bělarusi, Praha, Karolinum 2013, s. 193-200.
7

Współczesni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów

Pod red. Bobrownicka, Maria Kraków 1997
8

Współczesni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów

Pod red. Bobrownicka, Maria Kraków 1997
9

Les Slaves. Leurs évolution et importance historiques, politiques et culturelles

Chropovský, Bohuslav Traduction Pacejka, Svatopluk Praha 1989
10

Razvitije etničeskogo samosoznanija slavjanskich narodov v epochu zrelogo feodalizma

Red. Litavrim, G. G. Moskva 1989