Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach etnicita lieferte 65 Treffer
1

Skejuš - Skejušané - Skejušan. Rusíni v Chomutově : původ, historie a současnost

Malinová, Irina; Otčenášek, Jaroslav; Lendělová, Věra Praha 2016
2

Etnicita - danajský dar v novém balení?

Šatava, Leoš, in: Studia etnographica (Praha), 9, 1998, s. 107-114
3

Univerzální a idioetnické elementy v komunikaci

Žaža, Stanislav, in: Text a kontext : Vědecké sympozium s mezinárodní účastí, Ostrava, Repronis ; 2008, s. 164-171
4

Ústup etnicity a jeho jazykové projevy

Kořenský, Jan, in: Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, Opole, Uniw. Opolski 2008, s. 115-125
5

Praha a národnosti. Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám. Sborník z konference

Sest. a red. Balvín, Jaroslav Praha 2004
6

Češi v cizině. Sv. 6. Příspěvky ze semináře Vlivy subjektivních a objektivních faktorů na proměny etnicity u českého etnika v zahraničí a po reemigraci, Praha 22. dubna 1992

Praha 1992
7

Fenomen etnokodiv duchovnoji kul'tury u frazeolohiji ukrajins'koji movy. Etymolohičnyj ta etnolinhvistyčnyj aspekty

Savčenko, Ljubov' Simferopol' 2012
8

Ethnolinguistics and Cultural Concepts. Truth, Love, Hate and War

Underhill, James W. Cambridge 2012
9

Ústup etnicity a jeho jazykové projevy

Kořenský, Jan, in: Slavia, 77, č. 1-3, 2008, s. 105-110
10

Titulková xenofobie

Nekula, Marek, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 269-270