Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach estetika lieferte 16 Treffer
1

Estetický slovník

Henckmann, Wolfhart; Lotter, Konrad Z něm. orig. přel. Prokop, Dušan Praha 1995
2

Encyklopedie estetiky

Souriau, Étienne Přel. Hrbata, Zdeněk Praha 1994
3

Estetické přednášky 1. Úvod do estetiky. K sémantice lyriky. Estetika výtvarného umění. Malířství

Mukařovský, Jan K vyd. připrav. Havránková, Marie Praha 2014
4

From Rhetoric to Aesthetics: Wit and Esprit in the English and French Theoretical Writings on the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries

Bicanová, Klára Brno 2013
5

Malé osobní vyznání k velkému jubileu

Vávra, Jaroslav, in: Cizí jazyky, 44, č. 1, 2000-01, s. 32
6

Za Zdeňkem Mathauserem

Glanc, Tomáš, in: Lidové noviny (Praha), 20, 2007, 1.6.2007
7

Studie 1, 2

Mukařovský, Jan Brno 2000-01
8

Jazyk estetiky - estetika jazyka

Lorenzová, Helena, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 216-220
9

Pražská škola a poststrukturalismus

Doležel, Lubomír Kaiser, Petr, in: Česká literatura, 43, č. 5, 1995, s. 451-472
10

Roman Jakobson a Masarykova univerzita

Zelenka, Miloš, in: Slavia, 63, č. 3, 1994, s. 383-386