Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach estetika lieferte 16 Treffer
1

Encyklopedie estetiky

Souriau, Étienne Přel. Hrbata, Zdeněk Praha 1994
2

Estetický slovník

Henckmann, Wolfhart; Lotter, Konrad Z něm. orig. přel. Prokop, Dušan Praha 1995
3

Estetické přednášky 1. Úvod do estetiky. K sémantice lyriky. Estetika výtvarného umění. Malířství

Mukařovský, Jan K vyd. připrav. Havránková, Marie Praha 2014
4

From Rhetoric to Aesthetics: Wit and Esprit in the English and French Theoretical Writings on the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries

Bicanová, Klára Brno 2013
5

Za Zdeňkem Mathauserem

Glanc, Tomáš, in: Lidové noviny (Praha), 20, 2007, 1.6.2007
6

Studie 1, 2

Mukařovský, Jan Brno 2000-01
7

Malé osobní vyznání k velkému jubileu

Vávra, Jaroslav, in: Cizí jazyky, 44, č. 1, 2000-01, s. 32
8

Pražská škola a poststrukturalismus

Doležel, Lubomír Kaiser, Petr, in: Česká literatura, 43, č. 5, 1995, s. 451-472
9

Roman Jakobson a Masarykova univerzita

Zelenka, Miloš, in: Slavia, 63, č. 3, 1994, s. 383-386
10

Brněnská konference o Romanu Jakobsonovi

Kšicová, Danuše, in: Universitas, č. 1, 1994, s. 68-69