Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach eseje lieferte 10 Treffer
1

Společnost nevolnosti. Eseje z pozdější doby

Bělohradský, Václav Praha 2007
2

Eseje a sloupky

Holub, Miroslav Editor Huvar, Michal Broumovice 2005
3

Svobodný prostor jazyka. Výbor z článků a rozhovorů

Ouředník, Patrik Praha 2013
4

English Counter Russian. Essays on Criticism of Literary Translation in America

Sendich, Munir Preface Leighton, Laurence G. New York 1999
5

Kritické eseje

Fidelius, Petr Praha 2000
6

Kdo neumí napsat esej, má v cizině smůlu

Kvačková, Radka, in: Lidové noviny (Praha), 20, 2007, 6.4.2007
7

Promluvy a diskursy v textech Daniely Hodrové

Hoffmannová, Jana, in: Vyvolávání točitých vět : Daniele Hodrové k 5. červenci 2016, Praha, ÚČL AV ČR 2016, s. 21-33
8

Karel Čapek a frazeologia

Orłoś, Teresa Zofia, in: Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 30, 1993, s. 197-202
9

Role topik a symbolů

Poslední, Petr, in: Češtinář, 13, č. 5, 2002-03, s. 113-122
10

Cesty za smyslem literárního díla 2

Jankovič, Milan Red. a rejstř. sest. Hodrová, Daniela Praha 2015