Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach elipsa lieferte 70 Treffer
1

Ellipsis and zero elements in the structure of the sentence

Panevová, Jarmila, in: Tipologija, grammatika, semantika : K 65-letiju Viktora Samuiloviča Chrakovskogo, Moskva, Nauka ; 1998, s. 67-76
2

Problém elipsy: co s ním a kam s ním?

Panevová, Jarmila; Mikulová, Marie, in: Prace Filologiczne (Warszawa), 60, 2011, s. 225-232
3

O jednom typu elipsy

Daneš, František Bartošek, Jaroslav, in: Naše řeč, 56, 1973, s. 107-108
4

Poznámky k elipse

Zimová, Ludmila, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 1-2, 1992, s. 15-21
5

Elipsa a její funkce v uměleckém textu

Macurová, Hana, in: Studentská jazykovědná konference : Ostrava 8. 12. 1997, Ostrava, OU ; 1998, s. 137-142.
6

Několik poznámek k pojetí elipsy v poštině a češtině

Zimová, Ludmila, in: Česko-polské rozhovory, Ústí n. Labem, UJEP ; 1994, s. 109-113
7

Simplified processing of elliptic and anaphoric utterances in a train timetable information retrieval dialogue system

Matoušek, Václav, in: Text, Speech and Dialogue [TSD'00] : Third International Workshop, TSD 2000. Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000. Proceedings, Berlin, Springer ; 2000, s. 399-404
8Müllerová, Olga
9

Elipsa v mluvnicích 19. století

Zimová, Ludmila, in: Jazykovědné aktuality, 31, č. 1-2, 1994, s. 21-24
10

K pojetí elipsy a příbuzných jevů v ruštině a češtině

Vychodilová, Zdeňka, in: Opera Slavica, 5, č. 2, 1995, s. 38-43