Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach elektrotechnika lieferte 14 Treffer
1

The Language of Electrical Engineering as a Special Province

Krhutová, Milena Brno 2007
2

Jazyková shoda českých technických norem s normami Evropské unie

Šmíd, Jaroslav, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 287-290
3

Německá textová učebnice pro studenty elektrotechniky. 2. přeprac. vyd

Krajná, Jaroslava; Křečková, Vlasta; Vlačihová, Zuzana Praha 1995
4

Anglicko-český a česko-anglický elektrotechnický a elektronický slovník

Malinová, Libuše Brno 1993
5

Anglicko-český a česko-anglický elektrotechnický slovník

Bošňák, Ivan Ostrava 2003
6

Německé texty pro studenty elektrotechniky

Krajná, Jaroslava; Křečková, Vlasta; Vlačihová, Zuzana Praha 1993
7

Odborný slovník pro energetiky a elektrotechniky česko-anglický, anglicko-český

Müller, Vladimír Praha 1997
8

Odborný slovník pro energetiky a elektrotechniky, česko-německý, německo-český

Müller, Vladimír Heidelberg 1995
9

Angličtina pro studenty elektrotechnických oborů

Valentová, Eva; Tlalková, Milada; Bullová, Eva Praha 1993
10

Rusko-český elektrotechnický a elektronický slovník

Sest. Balej, Jan Praha 1990-[----?]