Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach ekonomie lieferte 465 Treffer
1

Agregátní poptávka aneb Chvála terminologie

Rovný, Jan, in: Haló noviny (Praha), 1998, 1.10.1998
2

Frazémy v nemeckých odborných ekonomických textoch

Olejárová, Miriam, in: Cizí jazyky, 40, č. 9-10, 1996-97, s. 152-154
3

Kurz odborné španělštiny v Praze

Kubošová, Romana, in: Cizí jazyky, 37, č. 7-8, 1993-94, s. 303
4

Zametki o formirovanii terminosistemy v jazyke ekonomiki

Honová, Jaroslava, in: Rossica Olomucensia, 31, 1993, s. 59-61
5 Ed. Kubátová, Jaroslava Olomouc
6

Základy francúzštiny. Pre ekonómov

Pravdová, Marie; Velíšková, Olga Z češtiny prel. Halenár, Vladimír Bratislava 1995
7

Ekonomický slovník

Teulon, Frédéric Z franc. přel. Vodrážková, Lenka Praha 1995
8

Hörtexte Wirtschaftsdeutsch

Weermann, Wolfgang München 1993
9

English in Economics

Kaftan, Miroslav; Horáková, Libuše Praha 1997
10

English in Economics

Kaftan, Miroslav; Horáková, Libuše Praha 1997