Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach ekolingvistika lieferte 12 Treffer
1

Ekolingvistika. Jazyky jako organizmy žijící prostřednictvím svých uživatelů

Zima, Petr, in: Vesmír, 81, č. 1, 2002, s. 45-47
2

Jazyky vymírají rychleji než zvířata

Kreč, Luboš, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2004, 17.2.2004
3

Języki słowiańskie w perspektywie ekolingwistycznej

Lubaś, Władysław; Ohnheiser, Ingeborg; Topolińska, Zuzanna Opole 2003
4

Dnes vymírají jazyky rychleji než v minulosti

Salzmann, Zdeněk, in: Drn (Velešín), 9, č. 1-2, 2001, s. 19-20
5

Jazyky vymírají, češtinu to čeká?

Liška, Jaroslav, in: Haló noviny (Praha), 2007, 11.8.2007
6

Biologové začnou chránit i lidi

Zelený-Atapana, Mnislav, in: Lidové noviny (Praha), 25, 2012, 16.5.2012
7

La decadencia de las lenguas en el siglo XXI

Zajícová, Lenka, in: Romanica Olomucensia, 18, 2007, s. 355-364
8

English borrowings in Czech: health to our mouths?

Tárnyiková, Jarmila, in: Brno Studies in English, 35, č. 2, 2009, s. 199-213
9

Ekolingvistika vs. důsledky jazykových kontaktů

Zajícová, Lenka, in: Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? [ZVLing] : Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 17.-19. května 2004, Olomouc, UP ; 2006, s. 319-324
10

Dvojjazyčností k záchraně jazyků

Zelený-Atapana, Mnislav, in: Lidové noviny (Praha), 24, 2011, s. 12., 23.9.2011