Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach e-mail lieferte 86 Treffer
1

Kommunikationsform E-Mail

Hrsg. Ziegler, Arne Tübingen 2002
2

E-mailová korespondence v angličtině

Pile, Louise Překl. Veselá, Magdalena Brno 2008
3

K pramenům specifika mluveného projevu (mluvenost či spontánnost?)

Krčmová, Marie, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 26-32.
4

Ve světě má e-mailový zavináč vskutku roztodivné názvy

Matulík, Rostislav, in: Právo (Praha), 2005, 23.5.2005
5

Vlijanije kommunikativnoj technologii na reč'

Severa, Vladimír, in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2001 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, FF OU ; 2001, s. 71-74.
6

Sémiotické parametry vývoje mezilidské komunikace

Kořenský, Jan, in: Komunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 7-11.
7

Electronically yours

Hlavňová, Anna, in: Odborný styl ve výuce cizích jazyků. 1. díl [OStyl 1] : Mezinárodní konference 20.-22. září 2001, Plzeň, ZČU ; 2001, s. 74-78
8

Počítačový smajlík. Už je mu třicet

ČTK, in: Metro (Praha), 2012, 19.9.2012
9

Mailen - neue Schreibkultur im Geschäftsleben

Wojtczak, Emilia, in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2004 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, OU ; 2004, s. 127-132.
10

E-mail - a bridge between written and spoken mode & strategy of beginnings

Comorek, Jan, in: Topics in Linguistics (Nitra), č. 1, 2007, s. 26-29