Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach e-learning lieferte 42 Treffer
1

Mezinárodní konference ICT ve vzdělávání. 7.-8. listopadu 2012. Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci. Sborník příspěvků

Editor Marešová, Hana Olomouc 2012
2

Designing English language courses in class server

Kasíková, Stanislava, in: Theory and Practice in English Studies. Vol. 3 : Proceedings from the 8th Conference of English, American and Canadian Studies (Linguistics, Methodology and Translation), Brno, MU ; 2005, s. 221-226
3

Elektronnoje učebnoje posobije: "Russkij jazyk v sfere biznesa 1"

Mrověcová, Ljuba, in: Lingua rossica et communicatio... 2007 [RosOst], Ostrava, FF OU ; 2008, s. 115-123.
4

Globalizacjy w edukacji

Šírová-Majkrzak, Anna; Šír, Ivo, in: Dialog kultur 2 : Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně. Hradec Králové 12. 11. 2002, Ústí n. Orlicí, Oftis ; 2003, s. 143-151.
5

Enhancing learning efficiency: A VLE moodle course in stylistics

Dontcheva-Navratilova, Olga, in: English project in teaching and research in Central Europe : Proceedings of the Freiberg Conference, May 04-06, 2007. Research in English and applied linguistics, Göttingen, Cuvillier Verlag ; 2008, s. 13-23
6

Blended learning ve výuce obchodní angličtiny

Reimannová, Irena Pardubice 2011
7

Intermediate Czech language instruction on the web

Bílek, Petr; Kanig, David; Fidler Ueda, Masako, in: AATSEEL Newsletter (Iowa), 40, č. 3, 1997, s. 24-26
8

Computers as toolkits: language e-learning through international collaboration

Dooly, Melinda, in: Theory and Practice in English Studies. Vol. 3 : Proceedings from the 8th Conference of English, American and Canadian Studies (Linguistics, Methodology and Translation), Brno, MU ; 2005, s. 188-196
9

Srovnání tradiční výuky německého jazyka s výukou podporovanou počítačem

Urbánková, Jana, in: Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce : Sborník příspěvků Brněnského sympozia germanistů a učitelů němčiny 2006, Brno, PF MU ; 2007, s. 209-214.
10

Výuka jazyků prostřednictvím softwarových programů

Dominiková, Irena; Lachout, Martin, in: Cizí jazyky, 54, č. 1, 2010-11, s. 8-12