Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach diverzita lingvistická lieferte 6 Treffer
1

Approaching the study of language use and ideology: an introduction

Barát, Erzsébet; Studer, Patrick; Nekvapil, Jiří, in: Ideological Conceptualizations of Language : Discourses of Linguistic Diversity, Frankfurt a. Main, Lang 2013, s. 1-8
2

Jazykové vyučování ve Švýcarsku dnes

Lesemann, Helena, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 321-327.
3

Transition to super-diversity in the Czech Republic: its emergence and resistance

Sloboda, Marián, in: Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries : Two Decade after the Regime Change, Frankfurt a. Main, Lang 2016, s. 141-183
4

Ideological Conceptualizations of Language. Discourses of Linguistic Diversity

Editor Barát, Erzsébet Frankfurt a. Main 2013
5

Language as an impediment to mobility in Europe (an analysis of legal discourse)

Dovalil, Vít, in: Linguistic Diversity in Europe : Current Trends and Discourses, Berlin, de Gruyter ; 2012, s. 259-286
6

Jazyková diverzita a jazyková politika v Ekvádoru

Valeš, Miroslav, in: Slovo a slovesnost, 75, č. 1, 2014, s. 39-58