Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach divergence lieferte 8 Treffer
1

Otázka východoslovanské jazykové jednoty

Blažek, Vladimír, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 243-244
2

On the false homonymy in Slavonic etymology

Rejzek, Jiří, in: Etymological Research into Old Church Slavonic : Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9-11 September 2014, Brno, Praha, Nakl. Lidové noviny 2015, s. 325-335.
3

At the interference of archaeology, linguistics and genetics: Indo-European dispersals and the agricultural transition in Europe

Zvelebil, Marek, in: Journal of European Archaeology, 3, č. 1, 1995, s. 33-70
4

K rozpadu praslovanské jednoty

Blažek, Vladimír, in: Přednášky z 44. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 44], Praha, UK ; 2001, s. 9-11
5

Slované - souznění a konflikty (z perspektivy slovanských spisovných jazyků)

Giger, Markus, in: Slované: souznění a konflikty, Praha, Červený Kostelec, FF UK, Mervart 2016, s. 9-17
6

Otázka existence západo-, jiho- a východoslovanské jazykové jednoty

Blažek, Vladimír, in: Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií. 1. díl [PřednLŠSS 42-1] : Přednášky z jazykovědy, Praha, FF UK ; 1999, s. 109-112
7

Asymetrická divergencia spisovnej slovenčiny a spisovnej češtiny na slovotvornej rovine

Lifanov, Konstantin V., in: Slovo a slovesnost, 78, č. 4, 2017, s. 305-321
8

Konstantnost syntaktické funkce mezi jazyky

Dušková, Libuše, in: Slovo a slovesnost, 66, č. 4, 2005, s. 243-260