Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach diskuse lieferte 78 Treffer
1

O televizních diskusích

Jiřák, Jiří; Weiss, P., in: Literární noviny (Praha), č. 1, 1998
2

La Palabre. Une juridiction de la parole

Bidima, Jean-Godefroy Paris 1997
3

Clausal forms you know, you see, I mean, I think etc. in the language of public radio discussions

Povolná, Renata, in: Acta Academica Karviniensis, č. 1, 2004, s. 178-191
4

Řečnické triky aneb nenechte se ukecat. 3., přeprac. vyd

Gruber, David Ostrava 1998
5

Sociolinguistic and pragmatic aspects of public speaking discourse

Katrňáková, Hana, in: The 6th conference of British, American and Canadian Studies [BrAmStOp] : Proceedings. Opava Part, Opava, SlU ; 2001, s. 28-33
6

Diskuse a ochrana přírody

Hořejší, Michal; Vrba, Jaroslav, in: Fórum ochrany přírody, 2, 2016, s. 13-15
7

Řečnické triky

Gruber, David Ostrava 1994
8

Šabatovo umění diskutovat

Jelínek, Milan, in: Když se řekne Šabata.. : Opožděný sborník k 70. narozeninám Jaroslava Šabaty, Brno, Doplněk ; 1998, s. 112-119
9

About some specific features on internet discussion

Janovec, Ladislav, in: 15 Mižnarodny z'jezd slavistau, Minsk, Belaruskaja navuka ; 2013, 245 s.
10

Projevy vulgarity a zdvořilosti v diskusních fórech k domácí politice

Gromnica, Rostislav, in: Časopis pro moderní filologii, 99, č. 2, 2017, s. 215-224