Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach diskursy reklamní lieferte 22 Treffer
1

Obsazení iniciální a finální pozice v reklamním textu

Srpová, Hana, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 60-65
2

"Je n'ai pas l'âge d'avoir des rides..."Les représentations linguistiques du vieillissement dans les publicités des produits de beuaté

Kostro, Monika, in: Études romanes de Brno, 31, č. 1, 2010, s. 131-142
3

Stylistic interpretation of advertising discourse

Štulajterová, Alena, in: Discourse and Interaction, 1, č. 1, 2008, s. 125-128
4Omel'janenko, Viktorija Aleksandrovna, in: Svět v obrazech a ve frazeologii, Praha, PF UK 2017, s. 423-436
5

Język uwikłany w ponowoczesność

Łuc, Izabela; Bortliczek, Małgorzata Katowice 2011
6

Děti a reklama

Vavřičková, Alena Liberec 2010
7

Jazyková a kulturní různorodost v současné české komerční reklamě

Mrázková, Kamila, in: Stylistyka, 24, 2015, s. 319-329
8

K problematice reklamního textu

Sikorová, Ivana, in: Bilingvismus a interference - slovanské jazyky, Plzeň, ZČU ; 2014, s. 79-87.
9

Typologie žen a mužů v českých reklamách

Srpová, Hana, in: Stylistyka, 17, 2008, s. 273-284
10

Text, kontext, diskurz

Kaderka, Petr, in: Jazykovědné aktuality, 38, č. 4, 2001, s. 5-12