Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach diskursy odborné lieferte 18 Treffer
1

Les enjeux des discours spécialisés. Les Carnets du CEDISCOR 3

Eds. Beacco, Jean-Claude Paris 1995
2

Handout jako žánr: univerzália textové výstavby vs. specifika českého úzu

Hoffmannová, Jana, in: Čeština - univerzália a specifika 4 [Č-USp 4] : Sborník konference v Brně 15.-17. 11. 2001, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2002, s. 163-170.
3

Výuka odborného anglického jazyka metodou simulace

Schormová, Zdeňka, in: Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II, Brno, Masarykova univerzita 2013, s. 189-204
4

Contextual reference of noun phrases in PLINIUS. Part 2

Korbayová, Ivana, in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 62, 1994, s. 47-72
5

O vplivu češkega in nemškega jezika na razvoj slovenskega strokovnega izrazja. Jezikovnorazvojni vidik

Honzak Jahič, Jasna, in: Slavica comparativa [SlCom] : Sborník k životnímu jubileu prof. PhDr. Miroslava Kvapila, DrSc, Praha, Euroslavica 2002, s. 33-39
6

Psané slovo mezi světem digitálním a analogovým

Rusínová, Zdenka, in: Karlík a továrna na lingvistiku [KaTLing] : Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám, Brno, Host ; 2010, s. 394-401.
7

Čeština a němčina v odborných textech - pokus o srovnávací pohled

Gladrow, Anneliese, in: Setkání s češtinou : Sborník z konference Setkání s češtinou konané v Praze 6.-7. září 2001, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2002, s. 22-24
8

Shodný atribut v současných českých odborných textech

Schacherl, Martin, in: Stylistyka, 26, 2017, s. 193-204
9

Expressional accentuations in quotes as applied in Czech scientific and theoretical texts

Schacherl, Martin, in: Bohemistyka, 17, č. 4, 2017, s. 303-316
10

Czesko-lużyckie kontakty językowe od X/XI do XXI wieku

Lewaszkiewicz, Tadeusz, in: Bohemistyka, 17, č. 4, 2017, s. 359-382