Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach dialogičnost lieferte 16 Treffer
1

Organizační principy dialogické komunikace

Müllerová, Olga, in: Textika a štylistika, Bratislava, 1989, s. 75-80
2

Contrastive markers and dialogicality

Malá, Markéta, in: Discourse and Interaction 2, Brno, MU ; 2006, s. 97-107
3

Die innere Dialogizität in rhetorischen Genres und ihre Veränderungen in der Spätantike

Tesařová, Drahomíra, in: Listy filologické, 117, č. 3-4, 1994, s. 207-215
4

Dialogičnost narativně-biografického interview

Kubáčková, Patricie, in: Oratio et ratio [Oratio...] : Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 219-235
5

Dopisky ve školní komunikaci

Tydlačková, Zuzana, in: Češtinář, 17, č. 2, 2006-07, s. 49-59
6

Ke vztahu mluveného a psaného textu (srovnání mluveného a psaného vypravování)

Müllerová, Olga, in: Slovo a slovesnost, 50, 1989, s. 205-216
7

A speech platform for a bilingual city information system

Brey, Thomas; Pavelka, Tomáš, in: Text, Speech and Dialogue [TSD'04] : 7th International Conference, TSD 2004 Brno, Czech Republic, September 8-11, 2004. Proceedings, Berlin, Springer 2004, s. 571-578
8

Holanova Noc s Hamletem. Poznámky k dialogičnosti básně

Piorecký, Karel, in: Vladimír Holan a jeho souputníci : Sborník příspěvků z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě, Praha 28.6.-3.7.2005. Sv. 2, Praha, ÚČL AV ČR 2006, s. 170-179
9

Dopisková komunikace ve školním prostředí

Tydlačková, Zuzana Hradec Králové 2007
10

Dialogicality and continuality in academic discourse (as demonstrated by the festschrift genre)

Hoffmannová, Jana, in: Academic (Inter)genres : Between Texts, Contexts and Identities, Lang : Frankfurt a. Main, 2015, s. 135-152