Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach devalvace jazyka lieferte 7 Treffer
1

Pocit ohrožení českého jazyka existuje

Šaur, Vladimír, in: Naše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 10-14
2

K diskusi o jazykové komunikaci

Spousta, Vladimír, in: Universitas, č. 4, 2002, s. 36
3

Existuje u nás pocit ohrožení jazyka?

Stich, Alexandr, in: Naše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 61-73
4

Několik poznámek k pocitu jazykového ohrožení

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 1-9
5

Jak se díváme na dnešní češtinu?

Kraus, Jiří, in: Přednášky z 43. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 43], Praha, FF UK ; 2000, s. 51-55
6

Je čeština jako menší jazyk v ohrožení? Pohled očima historika jazyka

Nejedlý, Petr, in: Naše řeč, 91, č. 5, 2008, s. 225-234
7

Rusko, Rusové a ruština v epoše globalizace

Gazda, Jiří, in: Klíčové problémy slovanských areálů, Brno, MU ; 2009, s. 7-16