Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach desubstantiva lieferte 19 Treffer
1

Nové cesty lexikografického popisu (ke zpracování desubstantivních vztahových adjektiv ve výkladovém slovníku)

Kochová, Pavla, in: Štefan Peciar a moderná lexikografia [ŠPLex] : Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara, Bratislava, Veda ; 2014, s. 163-182.
2

Tvoření slov skládáním

Bozděchová, Ivana [Praha] 1994
3

Futbalový, futbalovejší a iné... K niektorým otázkam spracovania desubstantívnych adjektív v Slovníku súčasného slovenského jazyka

Nábělková, Mira, in: Lexikografie v kontextu informační společnosti [LexInfSpol] : Sborník příspěvků z pracovního setkání Praha, 4.-6. 6. 2007, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2008, s. 73-93.
4

Tvoření desubstantivních, deverbálních a denumerálních adverbií ve východomoravských nářečích

Hlubinková, Zuzana, in: Sborník filozofické fakulty brněnské univerzity, 51, č. A 50, 2002, s. 111-118
5

Potkali bychom dnes frňousatého, frňousovatého, či frňousovitého muže?

Spinková, Stanislava, in: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov [SvětSlTv] : Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 15.-17. května 2006, Olomouc, UP ; 2008, s. 115-121
6

Desubstantívne slovesá v slovenčine a nemčine

Dobrík, Zdenko, in: Usta ad Albim Bohemica, 11, č. 1, 2011, s. 89-103
7

Relační (desubstantivní) adjektiva v odborné lékařské terminologii

Bozděchová, Ivana, in: Naše řeč, 86, č. 2, 2003, s. 71-81
8

Desubstantivní adjektiva utvořená kompozicí s předním členem denumerálním (na materiálu Jungmannova Slovníku česko-německého)

Spinková, Stanislava, in: Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge"[JazInt] : Sborník příspěvků z 8. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 14.-16. května 2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 150-154
9

Česká desubstantivní adjektiva ve slovníku Deutsch-böhmisches Wörterbuch Václava Michaela Wiedemanna

Spinková, Stanislava, in: Slovesné baroko ve středoevropském prostoru [SlBStřE], Praha, Arsci ; 2010, s. 145-151.
10

O dražovitém zmrsku a brvnoblanci brvnatém aneb Pojednání o tom, že obrozenská slovotvorba zdaleka není dílem ďáslovitým

Spinková, Stanislava, in: Funkce - funkčnost - funkcionalismus [Fun] : Sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 16.-18. května 2005, Olomouc, UP ; 2007, s. 109-115