Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach derivace lieferte 353 Treffer
1

The Oxford Handbook of Compounding

Editor Lieber, Rochelle Oxford 2009
2

A procedure for word derivational processes concerning lexicon extension in highly inflected languages

Osolsobě, Klára; Pala, Karel; Sedláček, Radek; Veber, Marek, in: Proceedings of the Third International Conference on Language Resources and Evaluation. LREC 2002, Las Palmas, Elra ; 2002, s. 1254-1259
3

O kilku problemach słowiańskiej (polskiej) derywacji słowotwórczej

Kreja, Bogusław, in: Listy filologické, 115, č. Suppl. 2, 1992, s. 75-80
4

Substantiva odvozená předponou po- a koncovkami vzoru stavení: pobřeží, Podyjí

Hauser, Přemysl, in: Život s morfémy : Sborník studií na počest Zdenky Rusínové, Brno, MU ; 2004, s. 55-60
5

Odvozená slova na -er v německém hospodářském jazyce

Höppnerová, Věra, in: Cizí jazyky, 49, č. 2, 2005-06, s. 54-56
6

Tvirna osnova jak typolohizuval'nyj čynnyk u deryvatolohiji

Hreščuk, V. V., in: Ucrainica, 1, 2004, s. 37-42
7

On some issues of back-formation in English

Štekauer, Pavol, in: Linguistica Pragensia, č. 2, 1993, s. 81-88
8

Tocharian AB kät- "to scatter", its derivatives and relatives

Blažek, Václav, in: Indogermanische Forschungen (Berlin), 106, 2001, s. 81-83
9

Derivační prostředky v současném jazyce mladých lidí

Svobodová, Diana, in: Profesor Hauser jubilující [PHauser] : Sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. 2001 při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2001, s. 161-165
10

Specifika slovoobrazovatel'nych processov v sovremennom russkom jazyke

Raciburskaja, Larisa V., in: Opera Slavica, 19, č. 2, 2009, s. 1-10