Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach demonstrativa lieferte 31 Treffer
1

Énonciation et référence en tchèque : la cas du démonstratif

Esvan, François, in: Europa orientalis (Salerno), 15, č. 2, 1996, s. 253-268
2

Discourse-structuring functions of Abui demonstratives

Kratochvíl, František, in: Nominalization in Asian languages: diachronic and typological perspectives, Amsterdam, Benjamins 2011, s. 757-788
3

Parts and wholes in the Hungarian noun phrase - a typological study

Moravcsik, Edith, in: Proceedings of LP'96 : Typology: Prototypes, Item Orderings and Universals, Praha, Karolinum ; 1997, s. 307-324
4

O "nepřesné"anafoře

Uhlířová, Ludmila, in: Korpus jako zdroj dat o češtině, Brno, MU ; 2004, s. 155-163
5

Variability in phonetic realization of the demonstrative ten in terms of its informational relevance in the sentence

Zíková, Magdalena; Machač, Pavel, in: Nominal Structures : All in Complex DPs, Olomouc, UP 2014, s. 98-109
6

Topic and demonstrative pronouns in Czech

Sturgeon, Anne, in: Formal Description of Slavic Languages (FDSL 5) : The Fifth Conference, Leipzig 2003, Frankfurt a. Main, Lang 2008, s. 514-525
7

K lexikografickému zpracování nedeiktických funkcí demonstrativa ten

Mžourková, Hana, in: [nová] Čeština doma & ve světě, č. 2, 2017, s. 49-55
8

Exploring Hungarian and Dutch gestural demonstratives

Tóth, Enikő; Csatár, Péter; Banga, Arina, in: Complex Visibles Out There : Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure organized by Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc, Czech Republic, June 5-7, 2014, Olomouc, UP 2014, s. 607-625
9

Diachronní pohled na funkci demonstrativ se substantivní platností při výstavbě textu

Hošnová, Eva, in: Přednášky z 47. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 47], Praha, FF UK ; 2004, s. 75-84
10

Pronominální kataforické odkazování v češtině

Prošek, Martin, in: Úvahy o jazyce a literatuře, Praha, UK 2005, s. 47-52.