Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach deformace jazykové lieferte 43 Treffer
1

Převážně o jazyce politiky

Novák, Pavel, in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 69-71
2

Zmenežovaná řeč, ošéfovaná slova

Novotná, Andrea, in: Nový prostor (Praha), č. 414, 2013, s. 8-9
3

Jaké vztahy, takový jazyk

Rusínová, Zdeňka, in: Respekt (Praha), 1993, 8.11.1993
4

Problematika ideologizacii prepodavanija češskogo jazyka v Čechoslovakii v stalinskuju ėpochu

Šmejkalová, Martina, in: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 11, München, Sagner 2008, s. 214-218
5

Langues de bois No 21

Paris 1989
6

O komunistickém pokažení řeči

Bénéton, Phillipe, in: Střední Evropa (Praha), 7, č. 22, 1991-92, s. 21-22
7

Přestavba v zrcadle komunistické řeči

Fidelius, Petr, in: Kritický sborník (Praha), 9, č. 1, 1989, s. 10-31
8

Reálně realizujeme realizaci

Malbohan, A., in: Český deník (Praha), 1993, 26.8.1993
9

Jazykový bolševismus a naše nynější krize

Bělohradský, Václav, in: Právo (Praha), 1998, 8.1.1998
10

Fenomén žvástu

Blažek, Bohuslav, in: Kritický sborník, 18, č. 1, 1998-99, s. 27-35