Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach deagentizace lieferte 17 Treffer
1

Nichtagensbezogene Satztypen in den gegenwärtigen slawischen Sprachen

Anderš, Josef, in: 11. medzinárodný zjazd slavistov : Zborník resumé, Bratislava, Veda ; 1993, 151 s.
2

Strukturnyje modeli deagentivnych predloženij v slavjanskich jazykach (češsko-ukrajinskij sopostavitel'nyj plan)

Anderš, Josef, in: Tipologičeskoje i sopostavitel'noje izučenije slavjanskich i balkanskich jazykov : Tezisy dokladov i soobščenij mežrespublikanskoj konferencii. Oktjabr' 1992, Moskva, 1992, 4 s.
3

Reguły deagentywizacji w polszczyźnie

Grzegorczykowa, Renata, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 58-65
4

Slovesa s metaforickým významem jako prostředek pro vyjádření mezilidských vztahů, psychických stavů a atmosféry prostředí

Kolářová, Ivana, in: Stylistyka, 15, 2006, s. 237-248
5

Syntaksyčni modeli iz refleksyvnoju formoju dijeslova (na materiali dyspozycijnych typiv deahentyvnych rečen' u čes'kij movi)

Nevmyvaka, Oksana V., in: Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost 1 = Ukrajinistyka: mynule, sučasne, majbutne 1 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Brně ve dnech 22.-23. 10. 2003, Brno, MU 2004, s. 239-247
6

Základní funkce deagentizace a dekauzativizace

Karlík, Petr, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 97-104
7

Je to blízko, co by kamenem dohodil . Deagentní věty s 3. sg. [m.] ve spisovné češtině a v českých nářečích

Poljakov, Dmitrij, in: Slavistika v moderním světě [Slav] : Konference mladých slavistů 3, říjen 2007, Červený Kostelec, Mervart ; 2008, s. 311-324.
8

Skica k staroslověnské syntaxi: agens a kauzátor u pasíva

Večerka, Radoslav, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 263-267.
9

Poznámky k hierarchizaci propozice v mluvených projevech

Jandová, Eva, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 115-118.
10

Deahentyvni typy rečen' u sučasnych slov`jans'kych movach

Anderš, Josef, in: Slov`jans'ke movoznavstvo. Dopovidi : 11 mižnarodnyj z`jizd slavistiv (Bratyslava, 30 serpnja - 8 veresnja 1993 r), Kyjiv, 1993, s. 176-184