Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach daktyl lieferte 10 Treffer
1

Antické literární ozvuky v Bezručových Slezských písních

Večerka, Radoslav, in: Graeco-Latina Brunensia, 14, č. 1-2, 2009, s. 357-363
2

Vývojová imanence a kontakty mezi literaturami: májovský daktylotrochej

Červenka, Miroslav, in: Mezi texty a metodami : Národní a univerzální v české literatuře 19. století, Olomouc, Periplum ; 2006, s. 41-71.
3

Homerique Enuálios andreïphóntes: la rapidite destructrice du guerrier

Bader, Françoise, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 50-51, č. N 6-7, 2002, s. 25-34
4

( V)Nislav, Běla a počátky českého daktylu

Červenka, Miroslav, in: Česká literatura, 44, č. 2, 1996, s. 171-180
5

Z večerní školy versologie 4. Daktyl

Červenka, Miroslav Vědec. red. Sgallová, Květa Praha 1999
6

Databáze českých meter a výzkum českého verše 19. století

Kolár, Robert; Plecháč, Petr, in: Česká literatura, 63, č. 2, 2015, s. 236-246
7

Kapitoly o českém verši

Červenka, Miroslav K vyd. připrav. Sgallová, Květa Praha 2006
8

Laudabile carmen. Část 1: Římská metrika

Kuťáková, Eva Praha 2012
9

Český alexandrín jako náhrada řeckého a latinského hexametru a pentametru

Kolár, Robert, in: Česká literatura, 57, č. 3, 2009, s. 372-386
10

Z večerní školy versologie 3. Polymetrie. Metrika překladu

Červenka, Miroslav; Sgallová, Květa Red. Lehár, Jan Praha 1995