Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach citoslovce lieferte 80 Treffer
1

Interjections of lamentation in Old Church Slavonic

Chromá, Martina, in: Etymological Research into Old Church Slavonic : Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9-11 September 2014, Brno, Praha, Nakl. Lidové noviny 2015, s. 107-112.
2

Zvukomalba a pragmatika

Novotná, Renata, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 93-102
3

Prezentativi evo, eto, eno

Kordić, Snježana, in: Slavia, 66, č. 2, 1997, s. 183-196
4

Citoslovce v angličtině

Vedral, Jiří, in: Tlumočení - překlad, 12, č. 56, 2001, s. 19 [1437]
5

Ty brďo!

Štěpán, Josef, in: Naše řeč, 91, č. 2, 2008, s. 108-109
6

Funkcional'ni riznovydy ukrajins'kych vyhukovych frazeologizmiv v etnokul'turnomu aspekti

Fedurko, Marija; Luciv, Svitlana, in: Parémie národů slovanských 4 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.-21. 11. 2008, Ostrava, FF OU ; 2008, s. 55-59.
7

Pojetí interjekcí v některých českých mluvnicích

Kleňhová, Eliška, in: Naše řeč, 94, č. 5, 2011, s. 242-255
8

Interjekce vyjadřující údiv (překvapení, úžas)

Štěpán, Josef, in: Naše řeč, 95, č. 2, 2012, s. 70-84
9

Tumannaja kategorija meždometij

Dufková, Libuše, in: Dialog kultur 7 : Materiály mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové 22.-23. ledna 2013, Hradec Králové, Garamon ; 2013, s. 133-137.
10

Basta fidli kulatina aneb k jednomu typu interjekcí

Šimečková, Marta, in: Naše řeč, 98, č. 2, 2015, s. 103-106