Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach chyby jazykové lieferte 291 Treffer
1

Problematika chýb v tlmočení v odbornej literatúre

Melicherčíková, Miroslava, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl: část jazykovědná [TyJáJaz 1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 407-411.
2

Na hlavě klobouk Quonset a v hlavě... aneb K čemu má překladateli sloužit slovník

Medek, Pavel, in: Lidové noviny (Praha), 2002, 5.11.2002
3

Some difficulties facing native speakers of Czech and Slovak in writing ing English

Chamonikolasová, Jana; Stašková, Jaroslava, in: Theory and Practice in English Studies. Vol. 3 : Proceedings from the 8th Conference of English, American and Canadian Studies (Linguistics, Methodology and Translation), Brno, MU ; 2005, s. 53-59
4

Dovednost pracovat s jazykovou chybou

Vysloužilová, Eva, in: Jazykovedný zborník 9 : O problémoch globálnosti a dimenzie výchovno-vzdelávacieho procesu vo vyučování ruského jazyka a literatúry, Bratislava, Sloven. ped. nakl. ; 1991, s. 302-306
5Dunková, Jiřina, in: Contextualizing English as a Lingua Franca : From Data to Insights, Cambridge Scholars Publishing 2018, s. 149-169
6

Jak se naučit psát bez chyb. Praktická příručka

Kaločová, Jarmila Ostrava 1995
7

"Mouchy"dabingu

in: Lidové noviny (Praha), 23, 2010, 15.10.2010
8

Trial and error in written Romani on the pages of Roman periodicals in Romani in Contact

Hübschmannová, Milena, in: Romani in Contact : The History, Structure and Sociology of a Language, Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 189-205
9

Překládám, překládáš, překládáme? Jeden příklad za všechny

Blatná, Libuše, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 7-8, 1996-97, s. 181-184
10

Jazykové chyby sužují knihy z různých příčin

Anýž, Daniel; Chuchma, Josef, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 1997, 11.1.1997