Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach charakterologie lieferte 35 Treffer
1

K vývoji české charakterologické terminologie

Flegl, Pavel, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 85-98
2

Mudrost' v narodnoj mudrosti russkich

Košikova, Alžbeta, in: Parémie národů slovanských 2 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 10.-11. 11. 2004, Ostrava, FF OU ; 2005, s. 49-53.
3

Sprachliche und psychologische Aspekte der Charaktererschliessung und Charaktererfassung

Flegl, Pavel Praha 1997
4

Experimentální studie k výzkumu lexiky v oblasti charakterových vlastností

Flegl, Pavel, in: Naše řeč, 79, č. 5, 1996, s. 238-245
5

Miary tabu w języku potocznym, kulturze popularnej i wizerunku medialnym

Lipińska, Natalia, in: Eurolingua & Eurolitteraria 2009 [Eurolingua 2009], Liberec, TU 2009, s. 137-142.
6

Jazykovoj obraz duraka v russkoj frazeologii (motivacionnyj aspekt)

Arkhanhelska, Alla, in: Rossica Olomucensia, 49, č. 1, 2010, s. 5-9
7

Russko-češskaja frazeologija. Svojstva i kačestva charaktera

Jarancev, Rudol'f I.; Stěpanova, Ludmila Moskva 1992
8

O zkoumání rozdílů v jazykových obrazech světa: obraz psychiky člověka v prostorových metaforách

Grzegorczykowa, Renata, in: Obraz světa v jazyce : Sborník z příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 18. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski ve dnech 2.-4. května 2000 v prostorách FF UK Praha, Praha, FF UK ; 2001, s. 5-18.
9

Ustálená přirovnání s vlastními jmény a se spojkou "jako"v češtině

Grenarová, Renée, in: Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 4 [APObR 4], Brno, MU ; 2000, s. 54-58
10

Zoosemizmy jak motyvacijna baza odynyc' vtorynnoji kvalifikatyvnoji nominaciji v ukrajins'kij movi

Arkhanhelska, Alla, in: Ucrainica, 1, 2004, s. 137-142