Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach bosenština lieferte 29 Treffer
1

Nový pravopis bosenštiny

Dorovský, Ivan, in: Slovanský jih, 17, č. 3, 2017, s. 16
2

Socjolingvistyczne aspekty współczesnego języka bośniackiego

Hofman-Pianka, Agnieszka Kraków 2000
3

Bosansko-slovenski rječnik

Halilović, Senahid; Halilović, Amre Ljubljana 2014
4

Bosansko-slovenski rječnik

Halilović, Senahid; Halilović, Amre Ljubljana 2014
5

Rječnik. (Karakteristične leksike u bosanskome jeziku.)

Isaković, Alija Sarajevo 1993
6

Bosenština

Lalić, Jan, in: Tlumočení - překlad, 20, č. 92, 2009, s. 15 [2587]
7

Hodnosti armády Bosny a Hercegoviny

Lalić, Jan, in: Tlumočení - překlad, 20, č. 92, 2009, s. 14 [2586]
8

Náhrobní stećky, nehmotné poklady UNESCO

Dorovský, Ivan, in: Slovanský jih, 16, č. 6, 2016, s. 23
9

Bosanskohercegovačka sociolingvistička previranja: jezična situacija u Bosni i Hercegovini nakon 1990

Katnić-Bakaršić, Marina, in: Jazykové právo a slovanské jazyky, Praha, FF UK 2013, s. 90-98
10

Bosanski - Hrvatski - Srpski

Wien 2003