Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach bohemisté lieferte 1217 Treffer
1

K životním jubileím autorů Naší řeči

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 80, č. 5, 1997, s. 272
2

Jubileusz Docent Evy Minářovej

Balowska, Grażyna, in: Bohemistyka, 18, č. 1, 2018, s. 94-97
3

Renomovaná osobnost české lingvistiky

Krčmová, Marie, in: Noviny Slezské univerzity, 8, č. 5, 2003, s. 31
4

Přispěli

red., in: Genius loci českého jihozápadu : Sborník z konference konané 18. května 2005 ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Plzeň, Stud. a vědec. knihovna ; 2006, s. 141-145
5

Osmdesátiny profesora Jana Kořenského

Vaculíková, Petra; Zámečník, Lukáš, in: Slovo a slovesnost, 78, č. 2, 2017, s. 189-192
6

Jubileusz Profesor Marii Čechovej

Balowska, Grażyna, in: Bohemistyka, 17, č. 4, 2017, s. 398-399
7

Jubileusz Profesora Jana Kořenskiego

Balowski, Mieczysław, in: Bohemistyka, 17, č. 4, 2017, s. 400-402
8

Ivan Lutterer (18. 9. 1929 - 1. 1. 2016). (Smuteční projev v kostele Panny Marie Královny míru v Praze dne 18. 1. 2016)

Harvalík, Milan, in: Acta onomastica, 57, 2016, s. 168-170
9

Hluboká brázda Ivana Lutterera (18. září 1929 - 1. ledna 2016)

Šrámek, Rudolf, in: Acta onomastica, 57, 2016, s. 171-174
10

Významné jubileum Miloslavy Knappové

Pleskalová, Jana, in: Acta onomastica, 57, 2016, s. 174-178