Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach biliterárnost lieferte 7 Treffer
1

O tzv. autochtonních a allochtonních literárních tvůrcích

Dorovský, Ivan, in: Slavistički studii (Skopje), 11, 2004, s. 33-45
2

Ještě o bilingvismu, biliterárnosti a dvojdomosti

Dorovský, Ivan, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 51, č. X 5, 2002, s. 19-25
3

O literárním bilingvismu a inverzní dvojdomosti

Dorovský, Ivan, in: Literatury v kontaktech (jazyk - literatura - kultura) [LitKon] : Brněnské česko-slovenské texty k slovakistice, Brno, MU ; 2002, s. 11-20
4

Dvojdomost poezie Bogdana Trojaka

Jodasová, Helena, in: Okraj a střed v jazyce a v literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2003, s. 456-461
5

Literárne kondomínia. Posuny v chápaní literárnej viacdomovosti

Koška, Ján, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 6. Sv. 2 : Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno, FF MU ; 2006, s. 793-801.
6

O bilingvismu, dvojdomosti a biliterárnosti

Dorovský, Ivan, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 40, č. D 38, 1991, s. 45-52
7

Slovanské meziliterární shody a rozdíly

Dorovský, Ivan Brno 2004