Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach berberština lieferte 7 Treffer
1

Vybudování databází na základě slovníku jako korpus

Taïfi, Miloud; Pognan, Patrice, in: NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research [NLPCorp] : = Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. Fifth International Conference Smolenice, Slovakia, 25-27 November 2009. Proceedings, Brno, Tribun ; 2009, s. 389-398
2

Tunisko v dávné minulosti

Pantůček, Svetozár, in: Nový Orient, 54, č. 4, 1999, s. 128-132
3

Tolerance a jazyk literatury

Pantůček, Svetozár, in: Nový Orient, 55, č. 3, 2000, s. 84-86
4

Co víme o Berberech

Pantůček, Svetozár, in: Nový Orient, 55, č. 1, 2000, s. 6-9
5

Prozess der Arabisierung in Algerien

Pantůček, Svetozár, in: Archív orientální, 61, č. 4, 1993, s. 347-362
6

Études berbères et chamito-semitiques. Mélanges offerts à Karl-G. Prasse

Réunies par Chaker, Salem Paris 2000
7

Alžírští Berbeři už se s úřady domluví

Rokos, Milan, in: Lidové noviny (Praha), 29, č. 33, 2016, s. 7., 9.2.2016