Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach barvy lieferte 126 Treffer
1

Cold colours in 19th century English literature

Peprník, Jaroslav, in: Suvremena lingvistika (Zagreb), 22, č. 1-2, 1996, s. 503-517
2

Anthropology of Color. Interdisciplinary Multilevel Modeling

Eds. MacLaury, Robert E. Amsterdam 2007
3

K výskytu označení barev v místních a pomístních jménech v Čechách

Štěpán, Pavel, in: Acta onomastica, 43, 2002, s. 101-115
4

Nominationsausdrücke rund um die politische Farbe grün

Feine, Angelika, in: Germanistisches Jahrbuch Ostrava - Erfurt, 4, 1998, s. 75-84
5

Otnovo kăm problematikata na reliktovite praslavjanski cvetooznačenija v bălgarskija ezik

Račeva, Marija, in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 323-336.
6Petrželka, Alexandr, in: Právo (Praha), 2007
7

Určení jazykové základovosti barev v Českém národním korpusu

Schmiedtová, Věra; Mertins, Barbara, in: Korpusová lingvistika : Stav a modelové přístupy, Praha, Nakl. Lidové noviny 2006, s. 285-313
8

Note sur la place des adjectifs epithètes de couleurs en français

Brouland, Pierre; Volfová, Blanka, in: Cizí jazyky, 59, č. 4, 2015-16, s. 10-14
9

Terms for red in Central Europe : an areal phenomenon in Hungarian and Czech

Uusküla, Mari, in: New directions in colour studies, Amsterdam, Benjamins 2011, s. 147-156
10

Poznámky o barvách

Wittgenstein, Ludwig K vyd. připrav. Anscombová, G. E. M. Praha 2010