Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach baroko lieferte 99 Treffer
1

Ke vztahům středověké a barokní legendistiky

Horáková, Michaela, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Bohemica litteraria, 49, č. V 3, 2001, s. 11-17
2

Estasi e sgomento. Antologie di poesia barocca ceca

Ed. Wildová Tosi, Alena Roma 1997
3

Kultura baroka v Čechách a na Moravě. Sborník příspěvků z pracovního zasedání

Praha 1992
4

Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století

Ed. Vlnas, Vít Praha 2001
5

Josef Vašica a studium barokní homiletiky

Horáková, Michaela, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 2, č. A 2, 1997, s. 45-52
6

Polská revue Barok do druhé desítky (Barok: Historia - Literatura - Sztuka, VI, 11, 1999)

Stich, Alexandr, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 3-4, 1999, s. 222-223
7

K jednomu úkolu barokologického bádání (o několika dosud neanalyzovaných pramenech)

Horáková, Michaela, in: Česká literatura, 49, č. 2, 2001, s. 195-205
8

Země dobrá, to jest země česká v dobovém a kulturním kontextu

Kučerová, Ivona, in: Studentská jazykovědná konference : Ostrava 8. 12. 1997, Ostrava, OU ; 1998, s. 111-117.
9

Proměny exempla v barokní literatuře

Petrů, Eduard, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 50, č. V 4, 2002, s. 23-29
10

České literární baroko z pohledu studentů

Steiner, Martin, in: Studia Comeniana et historica, 29, č. 61, 1999, s. 209-210