Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach augmentativa lieferte 13 Treffer
1

Deminutiva jako jazykové univerzálie

Rusínová, Zdenka, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 50, č. A 49, 2001, s. 137-145
2

Morfologické varianty v pozdněbyzantské řečtině a vliv metriky na jejich výběr v případě patnáctislabičného verše

Chábová, Kyriaki, in: Auriga, 52, 2010, s. 5-17
3

Derivacija, evaljuativnaja morfologija i nacional'naja identičnost'

Rudenka, Alena, in: Linguistica Brunensia, 61, č. 1-2, 2013, s. 135-148
4

Kraťoučký vs. dlouhatánský: deminutiva a augmentativa v současné češtině

Patapava, Volha, in: Přednášky a besedy ze 49. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií [PřednBLŠSS 49], Brno, MU ; 2016, s. 167-174
5

Vidtvorennja ekspresyvnoho potencialu deminutyviv ta auhmentatyviv u chudožn'omu perekladi

Ponomarenko, Marija, in: Ucrainica 7 : Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 8. olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy, Olomouc 25.-27. 8. 2016, Olomouc, UP 2016, s. 480-487
6

Domiská, knižiská, psiská a iné modifikačné substantívne deriváty v slovensko-českom pohľade

Nábělková, Mira, in: Slovo - tvorba - dynamickosť [STD] : Na počesť Kláry Buzássyovej, Bratislava, Veda ; 2010, s. 396-425.
7

Deminutiva a augmentativa v češtině z typologického hlediska

Nekula, Marek, in: Karlík a továrna na lingvistiku [KaTLing] : Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám, Brno, Host ; 2010, s. 304-315.
8

Diminution im Deutschen und Tschechischen aus typologischer Sicht

Nekula, Marek, in: Bilingualer Sprachvergleich und Typologie : Deutsch - Tschechisch, Tübingen, Groos Verlag 2013, s. 47-70
9

The typology of structural and semantic pecularities of informal personal names in the Kazakh, Russian and German languages

Abdrakhmanova, Tolkyn, in: Acta onomastica, 57, 2016, s. 7-19
10

Tvoření slov ve východomoravských nářečích

Hlubinková, Zuzana Brno 2010