Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach atribuce lieferte 10 Treffer
1

Odnos atribucije i predikacije

Znika, Marija Zahreb 1988
2

Attributed grammars and synthesis of Czech sentences

Borota, Jan, in: Aplikace umělé inteligence AI'88 : Sborník referátů Praha, Palác kultury, 8.-10. března 1988, Praha, Ústav pro informační systémy v kultuře ; 1988, s. 233-240.
3

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu

Pytlíková, Markéta, in: Lingvistika Praha 2014, Praha, FF UK 2014, 2014
4

Constructions and constructs: mapping a shift between predication and attribution

Fried, Mirjam, in: Constructions and Language Change, Berlin, de Gruyter 2008, s. 47-79
5

Česká participia ze syntaktického hlediska

Nübler, Norbert, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 384-390.
6

Problém Barák-Neruda z pohledu současné stylometrie

Plecháč, Petr; Flaišman, Jiří, in: Česká literatura, 65, č. 5, 2017, s. 743-769
7

Textologie. Teorie a ediční praxe

Vašák, Pavel; Čornej, Petr; Kolár, Jaroslav; Mazáčová, Stanislava; Pražák, Emil; Víšková, Jarmila Praha 1993
8

Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zaměřním na grafickou, jazykovou a textovou analýzu české sbírky kázání

Svobodová, Andrea Praha 2016
9

Česko-německá srovnávací gramatika

Štícha, František Praha 2003
10

Česko-německá srovnávací gramatika

Štícha, František Praha 2015