Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach astronyma lieferte 14 Treffer
1

Slovar' astronimov. Zvezdnoje nebo po-russki

Rut, Marija Eduardovna Moskva 2010
2

Moderátor má planetku

bez autora, in: Metro (Praha), č. 106, 2018, s. 9, (4. 6.)
3

Pozemská jména na nebi

Příhoda, Pavel, in: Týdeník Rozhlas R 93 (Praha), 1993, 19.7.1993
4

Systém pojmenování planetek

Vondráček, Miloslav, in: Povětroň (Hradec Králové), 6, č. 1, 1998, s. 1-11
5

Jména stálic

Veselý, Jan, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 30, č. 100, 2017, s. 3, (29. 4.)
6

Romantika hvězdných jmen

Hudec, René, in: Vesmír, 72, č. 1, 1993, s. 37
7

Slavjanskije narodnyje nazvanija Oriona

Ivašina, Natalia, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 13-17
8

Slovanská lidová astronyma: principy nominace

Ivašina, Natalia, in: Opera Slavica, 18, č. 2, 2008, s. 28-37
9

Zvolte si jména planet sami, hlasujte o nich

ČTK, in: Metro (Praha), 2014, s. 6., 11.7.2014
10

Systém pojmenování planetek

Vondráček, Miloslav, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 133-138.