Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach argotismy lieferte 9 Treffer
1

Ke vztahu spisovné češtiny a sociolektů

Hubáček, Jaroslav, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 40-43.
2

Argo kak fenomen jazyka i kul'tury

Juříčková, Taťána, in: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (2), Brno, MU ; 2005, s. 131-139
3

Podíl sociolektů na vývoji češtiny

Hubáček, Jaroslav, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 96-100.
4

Sociolekty a stylistika

Hubáček, Jaroslav, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 201-208
5

O komunikačnom registri abuzérov psychotropných látok

Gálisová, Anna, in: Sborník přednášek z 7. konference o slangu a argotu v Plzni 24.-25. září 2003 [SlangArgot 7], Plzeň, ZČU ; 2005, s. 68-71.
6

O jazyce autorů graffiti

Svobodová, Diana; Kavalová, Eva, in: Naše řeč, 82, č. 5, 1999, s. 245-254
7

Frazeologičeskije oboroty russkogo jazyka s točki zrenija ich proischoždenija

Čokinova, Lenka, in: Rossica Olomucensia, 42, č. 2, 2004, s. 647-651
8

Putin čaruje se slovy, ani Rusové mu nerozumějí

Hájek, Adam, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 28, č. 166, 2017, s. 9, (20. 7.)
9

Onomaziologické postupy v sociolektech

Hubáček, Jaroslav, in: Čeština - univerzália a specifika 4 [Č-USp 4] : Sborník konference v Brně 15.-17. 11. 2001, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2002, s. 237-242.