Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach argot lieferte 180 Treffer
1

Subkulturelle Existenz, Ambulanz und Argotisierung. Teil 1: Zur Frage der sprachlichen Solidarisierung von ambulanten bzw. kasarnierten Randgruppen

Leeuwen-Turnovcová, Jiřina van, in: Slavische Sprachwissenschaft und Interdisziplinarität (München), 2, 1996, s. 187-218
2

O některých sémantických zvláštnostech argotu bulharských vandrujících zedníků

Karastojčeva, Cvetana, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 142-148.
3

Expressivité vs identité dans les langues: aspects contemporains des argot

Editor Podhorná-Polická, Alena Brno 2015
4

Rychna pod Špilasem (viz slovník brněnského argotu v článku)

Schuster, Roman; Staněk, Evžen, in: Rudé právo (Praha), 1992, 16.5.1992
5

O nejnovějším výzkumu slangu a argotu v Bulharsku

Rangelova, Albena, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 36-42.
6

Budeme argot nově definovat?

Jaklová, Alena, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 4, 1999, s. 293-300
7

Razvitije ponjatija argo v češskoj lingvistike

Jaklová, Alena, in: Slavjanovedenije (Moskva), č. 1, 2001, s. 58-62
8

L' influence de l'argot sur la langue commune et les procédés de sa formation en français contemporain

Červenková, Marie, in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. Études romanes de Brno, 31, č. L 22, 2001, s. 77-86
9

Slang a argot v 20. a 21. storočí

Odaloš, Pavol, in: Sborník přednášek z 7. konference o slangu a argotu v Plzni 24.-25. září 2003 [SlangArgot 7], Plzeň, ZČU ; 2005, s. 6-11.
10

Argot, autor, překladatel

Nekvapil, Jiří, in: Světová literatura, 252-254., č. 5, 1979